Το Quotes.gr μετά τη λήξη των τελευταίων ενεργών συνδρομών θα διακόψει τη λειτουργία του.

http://www.marketnews.gr

Quotes.gr © 2022. All rights reserved

Το Quotes.gr (Εταιρεία) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι υπηρεσίες του να είναι κατά το δυνατόν πλήρεις, αξιόπιστες, εύχρηστες και αποδοτικές. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται υφίστανται συνεχώς ελέγχους για την ορθότητα και την έγκαιρη ανανέωσή τους, η πιθανότητα σφάλματος, τεχνικού ή ανθρώπινου, παραμένει υπαρκτή. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση των υπηρεσιών του Quotes.gr. Οι συνδρομητές του Quotes.gr αποδέχονται με την εγγραφή τους τους όρους χρήσης του site, καθώς και ότι είναι πιθανή η ύπαρξη λαθών στο περιεχόμενο του site και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για ζημιές που μπορεί να υποστούν από τη χρήση των υπηρεσιών του Quotes.gr