Οδηγίες ημερήσιας ενημέρωσης του προγράμματος Metastock®

Βήμα 1ο: Συνδέεστε με το Quotes.gr δίνοντας τα στοιχεία πρόσβασής σας (username & password) στην κεντρική σελίδα του

Βήμα 2ο: Μαζί με τις τελευταίες ανακοινώσεις, εμφανίζονται τα αρχεία τιμών των τελευταίων συνεδριάσεων για κάθε ένα από τα χρηματιστήρια στα οποία έχετε ενεργή συνδρομή. Κάνετε κλικ στην ημερομηνία που σας ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που το αρχείο το οποίο αναζητάτε είναι παλιότερο, θα πρέπει να επιλέξετε "Συγκεντρωτικά Αρχεία" και στη συνέχεια το χρηματιστήριο που σας ενδιαφέρει.

Βήμα 3ο: Αποθηκεύετε το αρχείο σε συγκεκριμένη θέση στον υπολογιστή σας, από την οποία θα το ανακαλέσετε στο επόμενο βήμα.Βήμα 4ο: Ανοίγετε το βοηθητικό πρόγραμμα Downloader που περιλαμβάνεται στο πακέτο του Metastock και από το μενού Tools επιλέγετε Convert.

Βήμα 5ο: Στο Source πρέπει να έχετε File type: ASCII Text. Στο Folder ορίζετε μέσω του Browse την τοποθεσία στο δίσκο σας όπου αποθηκεύετε τα αρχεία του Quotes.gr. Από το Browse επίσης επιλέγετε το αρχείο που κατεβάσατε στο Βήμα 3. Στο Destination επιλέγετε File type Metastock και ορίζετε επίσης το folder στον οποίο θα υπάρχουν τα αρχεία των μετοχών σε μορφή Metastock και τον οποίο καθημερινά θα επιλέγετε για την ίδια διαδικασία. Κάνετε κλικ στο ΟΚ και ξεκινά η διαδικασία που διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.

Βήμα 6ο: Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και μπορείτε να δείτε τα ενημερωμένα διαγράμματα μέσα από το πρόγραμμα Metastock.Quotes.gr © 2021. All rights reserved

Το Quotes.gr (Εταιρεία) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι υπηρεσίες του να είναι κατά το δυνατόν πλήρεις, αξιόπιστες, εύχρηστες και αποδοτικές. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται υφίστανται συνεχώς ελέγχους για την ορθότητα και την έγκαιρη ανανέωσή τους, η πιθανότητα σφάλματος, τεχνικού ή ανθρώπινου, παραμένει υπαρκτή. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση των υπηρεσιών του Quotes.gr. Οι συνδρομητές του Quotes.gr αποδέχονται με την εγγραφή τους τους όρους χρήσης του site, καθώς και ότι είναι πιθανή η ύπαρξη λαθών στο περιεχόμενο του site και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για ζημιές που μπορεί να υποστούν από τη χρήση των υπηρεσιών του Quotes.gr